Pokud jste někdy byli na některém z mých tréninků, víte, že doporučuji videa a myšlenky z konferencí TED. Je nesmírně inspirující, co lidé na celém světě mohou nabídnout. Proto se také každoročně účastním místní konference TEDxPrague. Je pro mě ohromně potěšující, když vidím kolik lidí má zájem slyšet nové pohledy na svět okolo nás, ale také že řečníci své myšlenky sdílí bez nároku na honorář, což platí i pro organizátory celé této akce. TEDx se v Praze konal letos už po desáté a skutečně se povedl. Díky tedy celému realizačnímu týmu, že nám toto již 10 let umožňuje.

Letošní téma bylo krásně česky dvojsmyslné: SVÁR x SVAR, což je téma v naší společnosti velmi aktuální. Psal jsem si klíčové myšlenky nejprve jen pro sebe, ale říkal jsem si, proč se o ně (v duchu myšlenky TEDu) nepodělit dále. Pro ty, kteří nemohli být přítomni osobně, přináším krátké shrnutí, přičemž medailonky a detailní informace o řečnících najdete právě na stránkách konference TEDxPrague 2019.

Novinář z válečných oblastí Tomáš Forró uváděl příklady, kdy bylo v konfliktech využito strachu, základní lidské emoce. Na nich demonstroval, že strach byl často (a obecně také je) jen iracionální pocit pramenící ze sdílených a nepodložených emocí skupiny, což je dnes nový způsob moderního boje využívaný v řadě konfliktů. U nás si můžeme představit třeba ve formě tzv. fake-news.

Vtipný Osamu Okamura ukázal, jak málo se věnujeme urbanismu a designu veřejného prostoru, díky čemuž je často zneužíván třeba ve prospěch komerčních subjektů, které veřejný prostor využívají ale nic do něj zpět nevrací. Reklamní lavičky budiž jedním z mnoha příkladů.

Neskutečná Petra Wünschová, se kterou jsem měl možnost v minulosti spolupracovat ohledně organizace práce v Locice, ukázala nejen jak perfektně postavit TED talk, ale poukázala na to, jak hodně přítomné je v ČR násilí na dětech a jak hodně je tato oblast zanedbána stran legislativy i odborné pomoci. Věděli jste, že tu máme relativně účinnou ochranu dospělých, ale že dětem se dostává pomoci až třeba po 6 letech, nebo že děti, oběti domácího násilí, jsou často chybně diagnostikováni jako ADHD? Podstatné je, že často násilí na dětech přehlížíme, protože je u nás historicky vnímáno jako rychlý a efektivní způsob, jak dosáhnout svého.

Michal Miovský si dal opravdu velkou práci, aby na cestě do historie ukázal, jak proměnlivý pohled na drogy a návykové látky máme s odstupem času. Historické reklamní letáky na Heroin a jeho pozitivní účinky byly opravdu poutavými důkazy historické odlišnosti. Otázkou je, jaká přednáška bude na TEDxu 2200 a jak se bude dívat na alkohol, tabák nebo třeba kávu.

Vojtěch Adam otevřel téma, které může naopak vypadat jako ze vzdálené budoucnosti. Modifikace DNA, která může skýtat nejen možnosti prevence vrozených chorob, ale může dojít až ke „konfiguraci na zakázku". Utkvěla mi v hlavě technika CRISPR, která už dnes toto umožňuje a navíc je „jednoduchá" a zatím velice úspěšná. Takže toto téma budeme řešit už hodně brzo.

Jsem rád, že se na TEDx prezentují i příběhy, které ukazují, že cesta ze dna je nejen možná, ale může být až kosmická. Simon Slanina přispěl svým osobním příběhem, který byl hodně o cestě k akceptaci své romské identity, která ho z temného dna dovedla až do rady vlády.

Miloslav Lujka si až do konce TEDxu nesl označení „pan Krabička", protože jeho krabička (vlastní WiFi access point „TEDxPrague HighSpeed") nachytala spoustu připojení-chtivých účastníků, kteří tak dobrovolně nechali putovat data z jejich mobilů přes jím řízený prvek. Což byla jen jedna ukázka, jak hodně naše soukromí už dávno není naše.

Dana Drábová nepřekvapila asi nikoho tématem jaderné energie, u kterého, podobně jako Tomáš Forró, ukazovala, jak je strach z jaderné energie (i pokud vezmeme v potaz tragické důsledky Hirošimy a havárií jaderných elektráren) pouze iracionální a subjektivně pocitový. Jeden fakt mi přišel obzvláště zajímavý: že jaderná energie není nic nového, že podstata vzniku vesmíru je právě v jaderné reakci a tak je původcem veškeré energie, kterou máme.

Oliver Scott Curry představil, jak je možné se dívat na lidskou morálku, která nezná hranic států, kultur ani náboženství. Představil kategorie, podle kterých je možné se na morálku dívat jednoduchým pohledem a učinit tak nejen vztahy mezi lidmi, ale svět samotný, lepším.

Asi byste na první pohled neřekli, že Marie Šabacká tráví většinu času na, v či pod ledem na kontinentech, kde není nic jiného než ledovce. Ukázala nejen, že v ledu žije plno organismů, ale také jaké svědectví o minulosti života na Zemi mohou masy ledu poskytnout. Že vrstvy ledovce jsou jako deník naší Země. A velice zajímavé jsou i prostory pod ledovci, kde leží svět zakonzervovaný až pod 4 kilometrovou masou ledu. Tím, že o některé ledovce přicházíme táním, nás připravuje o možnost porozumět naší zemi, ale zároveň se z nich poučit pro zkoumání možností života na planetách, kde existuje voda.

Kateřina Černá Grofová nás převezla až do konečného přístavu lidského života. Díky technologiím, rychlosti naší doby, omezeným osobním mezilidským interakcím a především díky pokročilému stavu zdravotní péče jsme přestali vnímat smrt člověka jako běžnou součást „života". A pokud se v našem okolí objeví, nejsme připraveni se s ní potkat, nevíme, jak na ni reagovat a jak se s ní vypořádat – ač je tu tak dlouho, jako lidstvo samo.

Přednáška Julie Yan mohla být pojata jako náročná a strastiplná cesta k úspěchu velice mladé podnikatelky v turistickém ruchu, ale ve skutečnosti byla především o cestě od osobních cílů, ambicí a hodnot k týmu, spolupráci a dopadu celého podnikání na společnost.

A na závěr celého letošního TEDxPrague přišel Tomáš Halík. V hlavě mi stále zní medová barva a intonace jeho hlasu. Lahodná, poctivě zvládnutá rétorika. Předloni jsem nevěřil, že je možné přednáškou zažehnout v lidech lásku k vážné hudbě. Profesor Halík ukázal, že je to samé možné i v oblasti víry. Ukázal, že právě zdravé pochybnosti víře pomáhají v tom, aby se sama očistila od nedostatků, nejasností a nedospělosti pro současného člověka. Že pochybnosti jsou pro víru žádoucím jevem a díky nim tak může být mnohem srozumitelnější a relevantnější. Ukázal, že víra je něco více, než jen výklad bible, chození do kostela, nebo modlitby samotné, což jsou pouze prostředky, které mohou člověku pomoci. Že víra není tesaná ideologie, ale je to především přístup k životu každého jednotlivého člověka.

Předpokládám, že jakmile to bude možné, budou přednášky zpřístupněny ve formě videozáznamu na stránkách TEDxPrague, kde se na ně budete moci podívat. Prozatím je k dispozici jeden celistvý záznam live-streamu.