Je za námi měsíc od magického dne, kdy je obvyklé dávat si novoroční předsevzetí a stanovovat si cíle na další rok. Únor je období, kdy se dostavuje první frustrace z neúspěšných pokusů, kdy polevuje naše prvotní odhodlání k plnění novoročních předsevzetí. Cítíme se zaměstnáni natolik, že na nové věci nemáme čas a pomalu se jich vzdáváme odsouváme je na později. Podívejme se, jak si novoroční předsevzetí přesto udržet.

Ještě z konce roku si dobře pamatuji diskuse s klienty nad nastavením jejich cílů. Velice často mluví o tom, co nechtějí, co jim nevyhovuje a co se rozhodně nemá stát. „Nechci nudnou práci“, „Nechci šéfa, který na mě nemá čas“, „Nechci dojíždět tak daleko“, „Nechci pracovat pro korporaci“, „Nechci v práci trávit 10 hodin denně“. Málokdy se ale dozvím, co skutečně chtějí, jak vypadá to, čeho by chtěli dosáhnout, jakou práci by chtěli dělat, o jaký cíl vlastně chtějí usilovat. George Lakoff toto demonstroval na metafoře „Nemyslete na růžového slona“. Pokud formulujeme náš záměr tímto negativním způsobem, je téměř nemožné jej splnit, protože jediné na co budete myslet je růžový slon. Pro stanovování cílů toto tedy není vhodný způsob. Dnes bych ale přesto chtěl využít „ne-přístupu“ pro zvýšení vaší produktivity a pracovní spokojenosti.

Založte si NEDĚLÁTKO

Snažím se vyhýbat používání anglických výrazů, ale v tomto případě to pro mě byl opravdu „překladatelský oříšek“. O to větší radost mám z tohoto nového slova. O myšlence Nedělátka jsem poprvé slyšel od Michaela Hyatta, který pro něj používá anglický výraz „Not-to-do list“. Do Nedělátka si zanesete vše, co chcete přestat dělat, abyste tak získali prostor pro věci, které dělat chcete.

„Někteří lidé jsou přesvědčeni, že pokud přestanou pracovat na nějakém projektu, je to známka jejich selhání,“ říká manažerka globálních inovací GE Viv Goldstein. „Nebojte se přestat na určitých věcech pracovat“, doplňuje. „Vytvoříte si tím kapacitu pro práci na věcech, na kterých skutečně záleží a ušetříte tím čas, energii i zdroje.“

Dlouho jsem pracoval ve Výboru společenství vlastníků v našem bytovém domě. Měl jsem možnost ovlivňovat, jak bude vypadat prostředí a okolí domu, ve kterém žiji. Po nějakém čase mi ale práce pro společenství přinášela více starostí, než radostí a cítil jsem, že díky tomu omezuji věci, na kterých mi záleží. A i když jsem měl určité obavy, jak to ostatní obyvatelé domu přijmou, rozhodl jsem se zařadit ukončení svého působení ve Výboru do svého Nedělátka. Díky tomuto rozhodnutí jsem se mohl pustit do toho, co jsem dlouhodobě odkládal. Jak říká Jocelyn K. Glei: „Skutečná produktivita je o tom, co neděláte.“. Jocelyn Glei, stejně jako Michael Hyatt doporučují sednout si a sepsat si šest až deset věcí, „které se zavážete v roce 2017 nedělat, protože odvádějí vaše zaměření od hodnotnější práce.“. Může se jednat o konkrétní úkoly, role, nebo odpovědnosti; podobně jako jsem se já zbavil své funkce ve Výboru společenství. Nebo se budete chtít vyvarovat zlozvyků a časožroutů jako třeba „neotvírat e-mail jako první věc po ránu“, „nekontrolovat sociální sítě před obědem“, „nebrat si telefon do postele“, apod.

Obzvláště důležité je zamyslet se nad svým Nedělátkem pokud měníte práci, byli jste povýšeni, nebo jste začali pracovat na jiném projektu. Ve snaze uspět na nové pozici na sebe nabalujeme nové a nové věci. Často se stává, že lidé paralelně s novou pozicí stále ještě pracují na úkolech, které souvisely s jejich předchozí prací. „Nevím, kdo to teď dělá, ale stav se za Frantou, ten tomu rozumí,“ slýchávám často v různých variacích. Pokud ale chcete dobře zvládnout nové věci, musíte se především zbavit těch starých. Proč děláte to, co vám už dávno nepřísluší? Protože jste v tom dobří, protože jste to dělal nejdéle ze všech, protože tomu nikdo jiný nerozumí, nebo protože vám šéf neřekl, že už to nemáte dělat? Mimochodem šéf je v těchto případech jedna z klíčových osob, se kterou byste svoje Nedělátko měli konzultovat. Pokud chcete skutečně uspět ve svých nových cílech, rozvíjet se dále, musíte si především uvolnit ruce opuštěním věcí starých. Pokud to neuděláte, je téměř jisté, že se z toho časem zblázníte.

Archimédův zákon pro smysluplné nakládání s časem
„Při ponoření se do nové věci je nutné vytlačit starou věc stejného objemu.“

Ostatně tady mě napadá krásná analogie s Archimédovým zákonem. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí ven kapalinu o stejném objemu jako je ono samo. Abychom do naší časové kapacity mohli ponořit nové „těleso“, musíme nějaké jiné o stejném objemu vytlačit ven. Poměrně trefná mi pak přijde i aplikovaná část zákona, tedy že nové těleso je vytlačováno silou rovnající se váze vytlačené kapaliny. Dost často totiž pozoruji, že právě popírání této racionální síly odporu je důvodem, proč jsou nové věci často vytlačeny zcela bez možnosti ponoření. Nedělátko v tomto případě představuje onu vytlačenou kapalinu.

Jak si sestavit svoje NEDĚLÁTKO?

  1. Zastavte se, sedněte si a zamyslete se: Co jsou nové věci, kterým se chci věnovat? Co jsou věci, které náleží spíše minulosti a chci se jich zbavit?
  2. Podívejte se do minulosti. Projděte si zpětně váš kalendář, podívejte se na schůzky, které jste absolvovali. Jakému účelu sloužily? Které přísluší minulosti, které je hodno opustit?
  3. Projděte si odškrtané úkoly ve vašem úkolovníku. Které už nejsou relevantní, které souvisí s tím, co už vám dále nepřináší smysl a hodnotu?
  4. Podívejte se do budoucnosti; na naplánované schůzky v kalendáři, na seznam úkolů před vámi. Není i tady kandidát pro vaše Nedělátko?
  5. Zaměřte se na projekty, na kterých pracujete. Napište si ty, u kterých si nejste jisti, že jste pro ně ten správný člověk, nebo že byste jim dále přinášeli potřebnou hodnotu.
  6. Co jste se rozhodli nedělat (třeba na základě přečtení mého e-booku), jakých zlozvyků jste se rozhodli zbavit, abyste měli více času, energie, soustředěnosti a odhodlání.
  7. Vyberte si, které jsou ty nejdůležitější položky vašeho Nedělátka, se kterými chcete skoncovat jako s prvními.
  8. Napište si první realizovatelný krok pro každou položku ve svém Nedělátku.

Tím ale tvorba Nedělátka nekončí. Pište si průběžně další kandidáty, doplňujte činnosti, které chcete, aby patřily minulosti. Podobně jako se zamýšlíte nad svými cíli, vracejte se pravidelně i ke svému Nedělátku a vybírejte si nejvhodnější kandidáty na další období.

Pokud stále nevíte, kde začít, stáhněte si zdarma můj e-book, kde najdete 12 kandidátů pro vaše Nedělátko.

Pokud budete o položkách ve svém Nedělátku mluvit se svými kolegy, se svým nadřízeným, se svojí rodinou, výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost, že se vám podaří svá Nedělátka odškrtnout.